Tips och idéer

Har du några tips och idéer på hur ”appen” ska kunna bli bättre. Skicka till oss!

Inkomna tips och idéer

Lunchmenyer

Önskemål om att kunna se veckans lunchmenyer.

22 april
Ytterligare ett önskemål om en gemensam plats där man kan se alla lunchmenyer.

Bilder
Appen hade varit mycket trevligare med bilder.
Vi svarar: Absolut är det så! Det ställer dock ganska höga krav på krögarna som lägger ut och det gäller att bilderna på något sätt harmonisera med varandra vilket är nästan omöjligt då bilderna kommer från olika källor / företag. Så det är svårt men det är något vi jobbar med och hoppas på.